Zindelijkheid

Een kind is zindelijk wanneer hij of zij de urine of ontlasting kan ophouden tot er een hiervoor gepast moment is aangebroken en wanneer het kind op een passende plaats is aangekomen. Zindelijk worden is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van uw kind. Hoewel veel kinderen dit proces zonder veel problemen doorlopen, zijn er ook aardig wat kinderen die hier problemen mee ervaren. Het is voor kinderen van groot belang om zindelijk te zijn en controle te hebben over hun blaas en darmen. Urineverlies en verlies van ontlasting kunnen leiden tot gevoelens van schaamte of tot pestgedrag van anderen.

Mogelijke problemen kunnen zijn:

  • in de broek plassen: dit kan variëren van kleine druppels tot een volledige natte broek. Het kan zijn dat het kind geen aandrang voelt, of de aandrang wel voelt maar het te lang ophoudt en dan te laat op de wc is
  • heel vaak moeten plassen of juist heel weinig naar het toilet gaan
  • in de broek poepen: dit kan variëren van een veeg in de broek tot een grote hoeveelheid poep in de broek
  • obstipatieklachten: deze kinderen houden hun ontlasting op, waardoor het hard wordt en er vaak buikpijnklachten ontstaan
  • niet op de wc durven te plassen of poepen
  • nachtelijke incontinentie: tijdens de nacht doet het kind een volledige plas in bed

Heeft uw kind een van bovenstaande problemen of een ander probleem neem dan contact op met Kinderfysio Schiebroek. Wij zullen het probleem in kaart brengen aan de hand van een intake en aanvullende drink-, plas- en poepdagboeken. Daarna bestaat de behandeling uit informeren, adviseren, toilettraining en oefentherapie. Het is gericht op het verkrijgen van inzicht in de klacht, het verbeteren van het toiletgedrag, lichaamsbewustzijn en spierfunctie.

U kunt contact opnemen door het invullen van het contactformulier of door te bellen naar
06 19 93 42 34

Kinderfysio Schiebroek

Sleedoornlaan 35
3053 ZN Rotterdam

w.achterberg@kinderpraktijk.nl
06 1993 4234